Selectie niveaus en oefenstof

Voor de wedstrijden wordt gebruik gemaakt van een indeling in:

  • Divisie of district: afhankelijk van hun niveau worden deelnemers ingedeeld in een divisie of district.
  • Leeftijdscategorie: afhankelijk van het geboortejaar van de deelnemer.
  • Voorgeschreven oefenstof (VO) werkt met de niveaus D1 tot en met D3. D1 is de moeilijkste oefenstof. D1 is ongeveer gelijk aan de oude 4e divisie, D2 ongeveer gelijk aan 5e divisie en D3 ongeveer gelijk aan 6e divisie.
  • Keuze oefenstof werkt met supplementen D tot en met H. D is het moeilijkste supplement.

Overzicht niveaus seizoen 2015 – 2016:

Selectieniveaus 2015-2016

Voor meer informatie over de oefenstof: www.kngu.nl