Gezocht: secretaris !

Wie wil er helpen met het draaiende houden van onze vereniging?

De hoofdtaken van de secretaris omvatten onder meer het houden van contact met de leden en waar nodig het vervangen van de voorzitter. Daarnaast praat en denk je mee praten over het beleid van SV Gems en vragen we een actieve inzet bij wedstrijden en andere evenementen. Het bestuur van SV Gems vergadert circa 8 keer per jaar als bestuur en tevens wordt circa 8 keer per jaar samen met de train(st)ers vergaderd, bij deze vergaderingen is niet altijd het voltallige bestuur aanwezig, wel altijd een afvaardiging.

Tijdsbeslag: gemiddeld een paar uur per week (inclusief bestuurs- en trainstersvergaderingen).

Heb je interesse, wil je je graag inzetten voor de vereniging waar je kind turnt, geef je dan op door een mail te sturen naar: penningmeester@svgems.nl .