Statuten en Huishoudelijk reglement

Via onderstaande links zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de S.V. Gems te raadplegen.

Statuten S.V. Gems

Huishoudelijk Reglement – Gems